STRONA GŁÓWNA
MASZ PYTANIE ??? PYTAJ !!!
tel: 600-335-067
e-mail: planista@planista.com.pl


System  Planista 2010 Net
- planowanie i rozliczanie budowy, oparty na bazie banych, przystosowany do pracy w internecie.
PLANISTA  PLUS !!!
więcejSzkolenia z programu PLANISTA
więcej


film

Ta strona jak i inne strony PMC z nią powiązane używają plików cookies w celach zapewnienia funkcjonalności pracy programu.

WITAMY   NA   STRONIE   PRODUCENTA   OPROGRAMOWANIA,  W   SYSTEMIE   WINDOWS,   WSPOMAGAJĄCEGO   HARMONOGRAMOWANIE   I   PLANOWANIE   RÓŻNYCH   PRZEDSIĘWZIĘĆ   DLA   DUŻYCH,   ŚREDNICH   I   MAŁYCH   FIRM.

O programach

Główne zadanie programów to: harmonogramy budowlane, planowanie i kontrola realizacji przedsięwzięć, zarządzanie zasobami ludzkimi i rzeczowymi, harmonogram dostaw materiałów oraz ewidencja i kontrola zużycia materiałów i pozostałych kosztów przedsięwzięcia.

Do sporządzania harmonogramów można użyć analizy sieciowej, dzięki której wyznaczana jest ścieżka krytyczna przedsięwzięcia.


PLANISTA 6.5.22 program pozwala na harmonogramowanie robót budowlanych z użyciem dodatkowych narzędzi, m.in. takich jak filtrowanie i sortowanie harmonogramów, czy analizę kosztów robocizny. Dodatkowo wyposażony jest w moduły: Postęp robót, Obrót finansowy oraz Wykresy.


SYSTEM PLANISTA 2010 Net oparty jest na bazie danych. Wspomaga planowanie i rozliczanie inwestycji. Systemem zarządzania bazą danych jest Firebird. Baza danych daje możliwość pracy w systemie wielodostępu oraz analizowania danych z wielu budów jednocześnie. Fakt, że do jednej bazy może mieć dostęp wielu użytkowników umożliwia rozdzielenie pracy w firmie na planistyczną, ewidencyjną i kontrolną. Sposoby pracy z programem ilustrują filmy instruktażowe. Filmy te można pobrać ze strony i uruchomić (pliki *.avi) lub uruchomić za pośrednictwem serwisu YouTube.

Harmonogram budowlany, harmonogram instalacyjny itp. można wykonać w całości lub w części z wykorzystując kosztorys wykonany wcześniej na dany obiekt. Wszystkie wersje programu Planista potrafią wczytać do swoich struktur dane z kosztorysów wykonanych następującymi programami:

Butorg    Edbud    eXpert    Leonardo    Koma    Norma    Penta    Rodos    Seko    Strix    Sykal   WinBud   Zuzia

KARTY PRACY to samodzielny program służący do wypełniania formularzy BZ, sporządzania wielu zestawień dotyczących kosztów pracy ponoszonych na poszczególnych budowach, jak też rejestracji danych dotyczących wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników.mini FOKUS to program wykorzystujący formularze PZ, RW i ZW do rejestracji zużycia materiałów na budowie. Umożliwia też tworzenie tabelarycznych zestawień wszystkich wpisów materiałowych. Zestawienia te dają się łatwo przeglądać i analizować.PLANISTA MAX wyposażony jest dodatkowo w odrębne programy: Karty Pracy (BZ) oraz formularze PZ,RW i ZW. Programy te umożliwiają ewidencję robocizny oraz ewidencję materiałów przychodzących lub zwracanych z budowy oraz porównanie zużycia tych nakładów z limitami wynikającymi z kosztorysu na każdym etapie realizacji inwestycji.

PLANISTA BD 2008 jest rozwinięciem wersji MAX przez podłączenie do programu bazy danych Firebird.Ta strona jak i inne strony PMC z nią powiązane używają plików cookies w celach zapewnienia funkcjonalności pracy strony.


PMC   Piotr Chyliński    ul. 8 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl