STRONA GŁÓWNA
MASZ PYTANIE ??? PYTAJ !!!
tel: 600-335-067
e-mail: planista@planista.com.pl


System  Planista 2010 Net
- planowanie i rozliczanie budowy, oparty na bazie banych, przystosowany do pracy w internecie.
PLANISTA  PLUS !!!
więcejSzkolenia z programu PLANISTA
więcej


Poprzednia strona

UŻYTKOWNICY PROGRAMU PLANISTA


UCZELNIE WYŻSZE WYKORZYSTUJĄCE PROGRAM "PLANISTA" DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH
Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, Katedra Procesów Budowlanych 1). Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa,         Instytut Budownictwa                             2.) Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki 1). Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica,     Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Geomechaniki,   Budownictwa i Geotechniki                        2.) Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury, Zakład Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Konstrukcji Budowlanych Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inzynierii Budownictwa, Zakład Ekonomiki i Organizacji Budownictwa 1). Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Inżynierii        Wojskowej Wydziału Inżynierii Chemi i Fizyki              Technicznej, Zakład Technologii i Organizacji Prac        Inżynieryjnych                                  2). Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej,      Instytut Inżynierii Produkcji i Zarządzania Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Lądowego, Katedra Technologii i Zarządzania 1). Uniwersytet Warmińsko - Mazurski                   2). Akademia Rolno - Techniczna, Wydział Budownictwa      Lądowego Politechnika Białostocka, Instytut Inżynierii Budowlanej Uniwersytet Zielonogórski LEGENDA:

Ilość uczelni korzystających z programu "PLANISTA" do celów dydaktycznych:

- 1

- 2 - 3
FIRMY KTÓRE ZAKUPIŁY PROGRAM "PLANISTA" WERSJA 6 I MAX
woj. pomorskie woj. warmińsko - mazurskie woj. zachodniopomorskie woj. podlaskie woj. kujawsko - pomorskie woj. lubuskie woj. wielkopolskie woj. opolskie woj. dolnosląskie woj. łódzkie woj. mazowieckie woj. małopolskie woj. świętokrzyskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. śląskie LEGENDA:

Ilość firm korzystających z programu "PLANISTA" wersja 6:

- 1

- 2 - 3

- 4 - 5

- 6 i więcej

WSZYSTKIE FIRMY  
PMC   Piotr Chyliński    9 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: (71) 348 06 56;    kom: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl