STRONA GŁÓWNA
MASZ PYTANIE ??? PYTAJ !!!
tel: 600-335-067
e-mail: planista@planista.com.pl


System  Planista 2010 Net
- planowanie i rozliczanie budowy, oparty na bazie banych, przystosowany do pracy w internecie.
PLANISTA  PLUS !!!
więcejSzkolenia z programu PLANISTA
więcej


Poprzednia strona

NAKŁADKA   PLANISTA   -   MICROSOF   PROJECT

Nakładka występuje w wersji programu: PLANISTA 6.5.

Eksport danych z PLANISTY do Ms Project 98 i wyłącznie 2000 do 2003.

Eksport danych przenosi:

 1. Datę rozpoczęcia oraz kalendarz przedsięwzięcia, tzn. układ dni wolnych i roboczych wspólny dla wszystkich zadań;
 2. Listę zadań z uwzględnieniem zadań zbiorczych dowolnego zagłębienia;
 3. Postęp robót wpisany do czynności zwykłych na zakładce "Rejestracja uproszczona";
 4. Powiązania pomiędzy czynnościami, na podstawie których Ms Project wyznacza ścieżkę krytyczną, z uwzględnieniem:
  1. rodzaju powiązania:
   • RZ to w Ms Project FS,
   • RR -"- SS,
   • ZZ -"- FF,
   • ZR -"- SF,
   • TT przenoszona jest jako RR lub ZZ w zależności od aktualnej relacji czasów trwania pomiędzy poprzednikiem a następnikiem;
  2. minimalnego czasu przesunięcia pomiędzy powiązanymi zadaniami z rozróżnieniem:
   • dni:
   • roboczych (oznaczonych w Ms P. jako "d") lub
   • kalendarzowych (oznaczonych jako "ed"),
   • przesunięcia zadanego jako:
   • określona ilość dni (oznaczonych jako "d" lub "ed") lub
   • wyliczanego na podstawie zadanego % czasu trwania poprzednika (oznaczonych jako "%").

  Jeżeli harmonogram w PLANIŚCIE wykonany został w całości lub w części w oparciu o dane kosztorysowe, to do Ms Projecta 2000 do 2003 eksport danych z PLANISTY przenosi:

 5. Ogólną listę nakładów (R, M, S) przydzielonych do wszystkich zadań, a w szczególności:
  1. nazwę nakładu,
  2. j.m.,
  3. cenę;
 6. Listy nakładów (R, M, S) przydzielonych do poszczególnych zadań zawierające:
  1. nazwę nakładu,
  2. j.m.,
  3. ilość,
- nakłady te określają łączny koszt nakładów z kosztorysu w poszczególnych zadaniach.

Eksport danych z pkt. 5 i 6 wymaga makra, które należy zainstalować w MS Project. Makro to jest dodawane do wersji instalacyjnej PLANISTY, można je pobrać także stąd (Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje "Zapisz element docelowy jako...") a następnie postępuj zgodnie z instrukcją


Eksport danych z Ms Project 98, 2000 do 2003 do PLANISTY.

Eksport danych przenosi:

 1. Datę rozpoczęcia oraz standardowy kalendarz przedsięwzięcia, tzn. układ dni wolnych i roboczych wspólny dla wszystkich czynności i nakładów;
 2. Listę zadań z uwzględnieniem zadań zbiorczych dowolnego zagłębienia;
 3. Postęp robót poszczególnych zadań wpisywany jest do "Rejestracji uproszczonej";
 4. Powiązania pomiędzy czynnościami z uwzględnieniem:
  1. rodzaju powiązania (FS to RZ, SS to RR, FF to ZZ, SF to ZR),
  2. minimalnego czasu przesunięcia pomiędzy powiązanymi zadaniami z rozróżnieniem:
  • dni:
  • roboczych (oznaczonych w Ms P. jako "d") lub
  • kalendarzowych (oznaczonych jako "ed"),
  • przesunięcia zadanego jako:
  • określona ilość dni (oznaczonych jako "d" lub "ed") lub
  • wyliczanego na podstawie zadanego % czasu trwania poprzednika (oznaczonych jako "%");
 5. Łączną wartość poszczególnych zadań, którą wpisuje w programie PLANISTA jako wartość całkowitą w kolumnie "Wart. całk." (w "Tabeli czynności").  INSTRUKCJA  Rys.1. Porównanie wyglądu harmonogramu po użyciu nakładki  PMC   Piotr Chyliński    8 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
  Tel.: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl