STRONA GŁÓWNA
MASZ PYTANIE ??? PYTAJ !!!
tel: 600-335-067
e-mail: planista@planista.com.pl


System  Planista 2010 Net
- planowanie i rozliczanie budowy, oparty na bazie banych, przystosowany do pracy w internecie.
Jesteśmy wykonawcą akredytowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
więcej


PLANISTA  PLUS !!!
więcejSzkolenia z programu PLANISTA
więcej


Planista - Microsoft Project
więcej


Poprzednia strona


SZKOLENIA

Prowadzimy dwa typy szkoleń.
1. Szkolenie teoretyczne dotyczące metod zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi.
2. Szkolenia praktyczne uczące obsługi programu Planista wspomagającego zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi.

Szkolenia teoretyczne dotyczą metodyki łańcucha krytycznego. Czas trwania szkolenia przewidziany jest na jeden dzień. Szkolenie obejmuje następującą tematykę:

1. Wprowadzenie w problematykę. Podstawy harmonogramowania, metody CPM, PERT, TCM. 1 godz.
2. ścieżka krytyczna a łańcuch krytyczny. Metodyka zarządzania z uwzględnieniem ścieżki krytycznej. Wyznaczanie cykli realizacyjnych z uwzględnieniem prawdopodobieństwa terminu wykonania robót. 2 godz.
3. Cele i założenia metodyki łańcucha krytycznego. 1 godz.
4. Obliczanie cykli realizacyjnych z zastosowaniem metodyki łańcucha krytycznego, szacowanie kontyngencji czasu i kosztu przedsięwzięcia. 1 godz.
5. Komputerowa analiza harmonogramów z uwzględnieniem metodyki łańcucha krytycznego (przykłady liczbowe). 2 godz.

Dla tych z Państwa, którzy chcieliby skorzystać z naszej pomocy we wdrożeniu sprawnej i przemyślanej obsługi programu do harmonogramowania PLANISTA przygotowaliśmy dwa sposoby realizacji kursów szkoleniowych.


PMC   Piotr Chyliński    8 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl