STRONA GŁÓWNA
MASZ PYTANIE ??? PYTAJ !!!
tel: 600-335-067
e-mail: planista@planista.com.pl


System  Planista 2010 Net
- planowanie i rozliczanie budowy, oparty na bazie banych, przystosowany do pracy w internecie.
PLANISTA  PLUS !!!
więcejSzkolenia z programu PLANISTA
więcej


Poprzednia strona


PROGRAM SZKOLENIA

Proponujemy szkolenia w siedzibie Państwa firmy lub wynajętych salach szkoleniowych.

Na przeprowadzonym szkoleniu zapoznacie się Państwo z obsługą programu PLANISTA.


Planowanie z zastosowaniem programu Planista - szkolenie podstawowe
Program Pierwszy dzień.
Podstawy obsługi programu Planista
 - menu programu,
 - paski narzędzi.
Wykorzystanie programów kosztorysowych w procesie planowania w budownictwie Rejestracja danych w programie Planista
Praktyka importu kosztorysów do programu Planista
 - import pozycjami/elementami robót,
 - szablony importu.
Budowa i modyfikacja harmonogramu
Modyfikacja kosztorysów w Planiście
Tworzenie harmonogramów bez powiązania z kosztorysem
Optymalizacja pracy z programem
 - konfigurowanie programu,
 - posługiwanie się oknami.
Drugi dzień.
Budowa i modyfikacja harmonogramu cd.
 - defniowanie czynności i ich zespołów,
 - następstwa czasowe - siatka powiązań,
 - ścieżka krytyczna,
 - czynności hamakowe,
 - daty charakterystyczne i graniczne,
 - czynności zbiorcze,
 - kalendarze,
 - kalendarz zapotrzebowania na nakłady rzeczowe i finansowe.
Eksport i archiwizacja danych.
Dołączanie harmonogramów i kosztorysów.
Wydruki harmonogramu i zapotrzebowania materiałowego. Podstawy planowania w budownictwie.Zaawansowane funkcje programu.
Rejestracja postępu robót:
 - rejestracja uproszczona,
 - rejestracja szczegółowa,
 - uwzględnienie podwykonawstwa.
Analiza wyników metodą wartości uzyskanej.
Moduł obrotu finansowego
 - rejestracja danych,
 - szablony rejestracji.
Podsumowanie

W ramach szkolenia zapewnione zostaną na CD materiały edukacyjne z zakresu tematycznego objętego szkoleniem.

Zakres oraz czas szkolenia każdorazowo ustalany zostanie z zamawiającym.

PMC   Piotr Chyliński    8 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl