STRONA GŁÓWNA
MASZ PYTANIE ??? PYTAJ !!!
tel: 600-335-067
e-mail: planista@planista.com.pl


System  Planista 2010 Net
- planowanie i rozliczanie budowy, oparty na bazie banych, przystosowany do pracy w internecie.
PLANISTA  PLUS !!!
więcejSzkolenia z programu PLANISTA
więcej


Poprzednia strona

System   Planista   2010   Net


Jest nowoczesnym programem przeznaczonym do planowania, zarządzania, ewidencji zdarzeń i kontroli realizacji przedsięwzięć w branży budowlanej. Napisany jest z użyciem technologii DataSnap, która umożliwia zdalną pracę z bazą danych bez konieczności posługiwania się zdalnym pulpitem.

Oprogramowanie pozwala na:
 • określenie budżetów finansowych i rzeczowych dla każdej budowy,
 • czytanie kosztorysów i wykorzystanie ich do planowania i budżetowania budów,
 • sporządzanie harmonogramów budów,
 • ewidencję kosztów i przychodów wypracowywanych na budowach,
 • ewidencję zużycia nakładów rzeczowych na poszczególnych budowach z uwzględnieniem rozpisania zużycia na poszczególne zadania występujące w harmonogramie,
 • ewidencję czasu pracy pracowników na budowach, w tym drukowanie kart BZ,
 • porównanie asorytmentu, ilości i wartości użytch materiałów z planowanym zużyciem,
 • zakładanie i prowadzenie magazynów,
 • rejestrację postępu robót i tym samym pozwala na dokonanie kontroli terminów realizacji poszczególnych zadań oraz porównanie planowanych terminów rozpoczęcia i zakończenia robót z terminami rzeczywistymi,
Dzięki dostępności w bazie informacji dotyczącej planowanych terminów i kosztów oraz rzeczywistych terminów i kosztów można dokonać analizy przedsięwzięcia budowlanego metodą wartości uzyskanej, w której wyznaczane są współczynniki kosztów oceniające poziom wydatków i współczynniki harmonogramu oceniające stan postępu robót w czasie.

Program wspomaga też zarządzanie pracą podwykonawców poprzez rejestrację umów z podwykonawcami, ustalanie terminów ich zaangażowania w realizacji inwestycji czy kontrolę właściwego rozliczania się z nimi.

Program pracuje z wykorzystaniem bazy danych, do której wszyscy użytkownicy zapisują informacje o swoich budowach. Do bezpośredniej komunikacji użytkowników z bazą danych wykorzystana jest nowoczesna technologia umożliwiająca realizację tej komunikacji zarówno przez sieć lokalną jak też przez sieć internetową.

Najważniejsze cechy programu:
 • program umożliwia pracę z bazą danych poprzez łącza lokalne oraz łącza internetowe,
 • w programie użyte zostały nowoczesne narzędzia programistyczne do wizualizacji danych pozwalające użytkownikowi na samodzielne kształtowanie zestawień danych,
 • prosta obsługa programu,KUP
Rys.1. Widok harmonogramu w wykresem wartości.

Rys.2. Widok okna podglądu wyduku.

Rys.3. Schemat struktury programu

Rys.4. Raport czasu pracy pracowników (formularz BZ).

Rys.5. Widok przeczytanego kosztorysu.

Rys.6. Okno kontroli zużycia nakładów.

Rys.7. Zestawienie faktur i czynności.

Rys.8. Nakłady w czynnościach.

Rys.9. Ewidencja faktur kosztowych.

Rys.10. Zestawienie płatności faktur.

Rys.11. Karta pracy.

Rys.12. Dzienny rejestr pracy.

Rys.13. Zestawienie dziennego rejestru pracy.

Rys.14. Dzienny rejestr pracy.PMC   Piotr Chyliński    8 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl