Cechy programu Planista BD 2008

 

1.Systemem zarządzania bazą danych jest Firebird 2.0

2.Możliwość zapisywania wielu informacji zawartych w poszczególnych harmonogramach do baz danych.

3.Pozostaje w programie możliwość zapisywania harmonogramów do pliku *.pla (jak w wersjach nie bazodanowych) co daje możliwość kontaktu z otoczeniem nie związanym z daną bazą.

4.Raportowanie postępu prac.

5.Rejestracja w bazie kosztów, a w szczególności zużycia nakładów rzeczowych z przypisaniem do poszczególnych budów, określonych wykonawców i wskazanej czynności.

6.Rejestrowanie przychodów uzyskiwanych z wykonywanych prac (np. wypisanych faktur).

7.Możliwe jest raportowanie jednocześnie wszystkich budów zarejestrowanych w bazie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Główne pytania, na które odpowiada baza.

  1. Czy prace przebiegają zgodnie z planem?
  2. Czy na wykonane prace poniesiono koszty zgodne z przewidywanymi?
  3. Czy na wykonane prace zużyto nakłady rzeczowe zgodne są z założonymi limitami?
  4. Czy uzyskane przychody są proporcjonalne do wykonanych prac?

 

8.Baza danych daje możliwość łatwego uzyskania zestawień zapotrzebowania na zasoby jednocześnie z wielu budów. Takie zestawienia mogą ułatwić planowanie zaopatrzenia w skali całej firmy.

9.Praca z bazą w systemie wielodostępu. Do jednej bazy może mieć dostęp wielu użytkowników, co umożliwia rozdzielenie pracy w firmie na:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestracja kosztów na formularzu ewidencyjnym..