STRONA GŁÓWNA
MASZ PYTANIE ??? PYTAJ !!!
tel: 600-335-067
e-mail: planista@planista.com.pl


System  Planista 2010 Net
- planowanie i rozliczanie budowy, oparty na bazie banych, przystosowany do pracy w internecie.
PLANISTA  PLUS !!!
więcejSzkolenia z programu PLANISTA
więcej


Poprzednia strona

PROGRAM   DO   HARMONOGRAMOWANIA   ROBÓT   RÓŻNYCH   BRANŻ,  PLANOWANIA   PRZEDSIĘWZIĘĆ   I   WYPEŁNIANIA   CZASU   PRACY   ORAZ   DO   UPROSZCZONEJ   EWIDENCJI   MATERIAŁOWEJ

       PLANISTA MAX

"W planowaniu przyszłości nie ma nic tak pewnego jak zmiana."

W otaczającej nas rzeczywistości napotykamy na nieprzewidziane zdarzenia takie jak załamania pogody, dodatkowe utrudnienia robót, nieszczęśliwe wypadki losowe itp., które zmieniają warunki realizacji zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć.

Dlatego program PLANISTA MAX został tak zbudowany, aby można było w łatwy i szybki sposób zaplanować przedsięwzięcie, a następnie w łatwy i szybki sposób wprowadzać wszelkie zmiany, które wynikają z nieprzewidzianych zdarzeń.

Program PLANISTA MAX jest przeznaczony do sporządzania harmonogramów robót dla różnych branż: budowlanych, montażowych, instalacyjnych i innych.

Wyposażony jest dodatkowo w odrębne programy: Karty Pracy (BZ) oraz formularze PZ, RW i ZW. Programy te umożliwiają ewidencję robocizny oraz ewidencję materiałów przychodzących lub zwracanych z budowy oraz porównanie zużycia tych nakładów z limitami wynikającymi z kosztorysu na każdym etapie realizacji inwestycji.

Za pomocą analizy sieciowej PERT lub GANTT, system wyznacza czas przedsięwzięcia, ścieżkę krytyczną, a także rezerwy czasu dla poszczególnych czynności. Na podstawie otrzymanych danych można racjonalnie zaplanować produkcję przedsiębiorstwa oraz określić niezbędne do jej wykonania środki, w tym również finansowe. Możliwa jest też dynamiczna korekta danych, dzięki czemu można aktualizować harmonogram, uwzględniający ewentualne odstępstwa od przebiegu wykonania planu.

Program PLANISTA MAX współpracuje z wieloma programami do kosztorysowania (Norma, Strix, WinBud, Koma, Butorg, Leonardo, Macmar, Koprin, Promax, Softbud, Vigor, i inne) i może odczytywać nazwy pozycji kosztorysowych, obmiary, ilości oraz ceny wszystkich nakładów na podstawie kosztorysu.

PLANISTA MAX pozwala również na niezależny od kosztorysowania sposób pracy, dzięki czemu jest przydatny nie tylko w firmach o profilu budowlanym, ale w każdym przedsiębiorstwie, które zamierza w swoim działaniu zastąpić intuicyjne przewidywanie rzetelnym planowaniem. PLANISTA to prosty w obsłudze program, który daje ogromne możliwości analizy przedsięwzięć pod względem wielu czynników ekonomicznych oraz zapewnia idealne dopasowanie opcji pracy do indywidualnych wymagań Użytkownika.


Opis programów dodatkowych w wersji MAX PLANISTY

KARTY PRACY (BZ) to program komputerowy, który zastępuje ręczne wypełnianie kart pracy dla pracowników fizycznych. Dzięki wbudowanym mechanizmom takim jak kartoteka pracowników, kalendarz oraz słownikom, nie tylko wypełnianie kart pracy staje się dużo szybsze. Program wylicza wynagrodzenie za pracę według stawek zasadniczych, za pracę w nadgodzinach, uwzględniając premie i dodatki dla brygadzisty. Program pozwala na rozliczanie pracy akordowej oraz na różne kombinacje pracy akordowej i pracy według stawek godzinowych.


FORMULARZE PZ, RW i ZW służą do rejestracji obrotu materiałowego na budowie za pomocą dokumentów PZ, RW i ZW oraz do przeglądania i analizowania bazy tych dokumentów. Są przeznaczone do ewidencji obrotu materiałów na budowie.

Dokumenty PZ i RW służą do rejestracji materiałów przychodzących na budowę. Dokument PZ rejestruje materiały przychodzące z zewnątrz przedsiębiorstwa natomiast dokument RW służy do rejestracji materiałów przychodzących z jednostek wewnętrznych takich jak magazyny czy inne budowy przekazujące nadwyżki materiałowe. Dokument ZW służy do rejestracji materiałów oddawanych z budowy (przekazywanych do innych jednostek).


Opis możliwości występujących w wersji MAX programu PLANISTA:
 • modelowanie kosztów związanych z czasem, np. kosztów, kar umownych;
 • sortowanie i filtrowanie czynności na ekranie z harmonogramem i na wydrukach wg różnych kryteriów w zdefiniowany przez siebie sposób;
 • współpracuje z wieloma programami do kosztorysowania, odczytuje nazwy pozycji kosztorysowych, obmiary, ilości oraz ceny wszystkich nakładów;
 • przesyłanie do Excela zestawień miesięcznych dla nakładów rzeczowych lub wartości finansowych;
 • porównywanie rzeczywistych kosztów robocizny z przewidywanymi w kosztorysie;
 • automatyczne sporządzanie planów w układzie dziennym lub miesięcznym.
 • przy wykorzystaniu analizy sieciowej (wbudowanej w program) możliwe jest:
  • zbudowanie siatki zależności ułatwiającej skontrolowanie logiki układu całego przedsięwzięcia, następstw i równoległości działań;
  • wyznaczanie minimalnego czasu trwania przedsięwzięcia, ścieżki krytycznej i rezerw czasu dla poszczególnych czynności.
 • poprzez wykorzystanie czynności hamakowych istnieje możliwość odwzorowania kosztów związanych z czasem, takich jak kary umowne, dzierżawy czy przestoje.
 • procedury umożliwiające wypisywanie kart pracy oraz zakładanie baz tych kart oraz baz pracowników;
 • procedury do wypisywania dokumentów PZ, RW i ZW oraz zakładanie baz tych dokumentów;
 • procedury do porównywania zużytych materiałów z limitami wynikającymi z kosztorysu.
 • baza rejestrująca koszty sprzętu na budowie.

CECHY PROGRAMU PLANISTAINSTRUKCJARys.1. Zakres zadań realizowanych dodatkowo przez wersję MAX programu PLANISTAPMC   Piotr Chyliński    9 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: 71 348 06 56;    kom: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl