Cechy programu PLANISTA

CECHY Harmonogram Planista 6.x Planista MAX Planista PLUS
Czytanie kosztorysów x x x x
Harmonogram belkowy x x x x
Analiza sieciowa x x x x
Miesięczne zestawienie nakładów rzeczowych i finansowych x x x x
Uproszczona rejestracja postępu robót x x x x
Raporty do Escela x x x x
Znaczniki do opisu cech czynności x x x
Daty graniczne x x x
Filtrowanie, sortowanie harmonogramu x x x
Czynności hamakowe x x x
Czynności etapowe x x x
Modelowanie obrotu finansowego x x x
Szczegółowa rejestracja postępu robót x x x
Analiza przedsięwzięć metodą wartości uzyskanej x x x
Moduł do wykresów x x x
Rejestracja materiałów na budowie (PZ, RW, ZW) x
Karty pracy x
Model do analizy zużycia materiaŁów x
Opis robót liniowych w skali drogi x
Wizualizacja robót liniowych w postaci cyklogramu x
Formularz do opisu obiektów na skali drogi x
podział drogi na sekcje x
Zależności typuSP x
PMC   Piotr Chyliński    9 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: 71 348 06 56;    kom: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl