STRONA GŁÓWNA
MASZ PYTANIE ??? PYTAJ !!!
tel: 600-335-067
e-mail: planista@planista.com.pl


System  Planista 2010 Net
- planowanie i rozliczanie budowy, oparty na bazie banych, przystosowany do pracy w internecie.
Jesteśmy wykonawcą akredytowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
więcej


PLANISTA  PLUS !!!
więcejSzkolenia z programu PLANISTA
więcej


Planista - Microsoft Project
więcej


Poprzednia strona

UŻYTKOWNICY PROGRAMU PLANISTA


UCZELNIE WYŻSZE WYKORZYSTUJĄCE PROGRAM PLANISTA DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH
Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, Katedra Procesów Budowlanych 1). Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa,         Instytut Budownictwa                             2.) Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki 1). Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica,     Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Geomechaniki,   Budownictwa i Geotechniki                        2.) Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury, Zakład Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Konstrukcji Budowlanych Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inzynierii Budownictwa, Zakład Ekonomiki i Organizacji Budownictwa 1). Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Inżynierii        Wojskowej Wydziału Inżynierii Chemi i Fizyki              Technicznej, Zakład Technologii i Organizacji Prac        Inżynieryjnych                                  2). Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej,      Instytut Inżynierii Produkcji i Zarządzania Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Lądowego, Katedra Technologii i Zarządzania 1). Uniwersytet Warmińsko - Mazurski                   2). Akademia Rolno - Techniczna, Wydział Budownictwa      Lądowego Politechnika Białostocka, Instytut Inżynierii Budowlanej Uniwersytet Zielonogórski LEGENDA:
Ilość uczelni korzystających z programu PLANISTA do celów dydaktycznych

- 1

- 2 - 5


Lista użytkowiników programu PLANISTA - Uczelnie Wyższe:
Miasto Nazwa uczelni
Białystok Politechnika Białostocka, Instytut Inżynierii Budowlanej
Gdańsk Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Lądowego, Katedra Technologii i Zarządzania
Gliwice Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, Katedra Procesów Budowlanych
Koszalin Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inzynierii Budownictwa, Zakład Ekonomiki i Organizacji Budownictwa
Kraków Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
Lublin Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Olsztyn Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
Akademia Rolno - Techniczna, Wydział Budownictwa Lądowego
Poznań Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Konstrukcji Budowlanych
Rzeszów Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa
Szczecin Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury, Zakład Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania
Warszawa Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Inżynierii Wojskowej Wydziału Inżynierii Chemi i Fizyki Technicznej, Zakład Technologii i Organizacji Prac Inżynieryjnych
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Produkcji i Zarządzania
Wrocław Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa,Instytut Budownictwa
Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki
Zielona Góra Uniwersytet Zielonogórski

PMC   Piotr Chyliński    9 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: (71) 348 06 56;    kom: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl