SYSTEM PLANISTA 2010 Net


Tytuł filmu:
"Praca z tabelą grupującą"

Poprzednia strona
Zakres tematyczny filmu:
- wybór widocznych kolumn,
- kolejność kolumn w tabeli,
- grupowanie danych wg wartości wybranych kolumn,
- filtrowanie tabeli,
- stopka tabeli i stopki dla grup,
- wydruki tabeli,
- eksport tabeli do Excela.

Czas trwania filmu:
11min 40s
PMC   Piotr Chyliński    9 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: 71 348 06 56;    kom: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl