SYSTEM PLANISTA 2010 Net


Tytuł filmu:
"Sposoby układania harmonogramu cz. 3."

Poprzednia strona
Zakres tematyczny filmu:
- interpretacja grafowa powiązań określonych pomiędzy czynnościami,
- okno "Siatka zależności PERT",
- graf skierowany bez pętli,
- ścieżka krytyczna w grafie i na harmonogramie,
- rezerwy czasu dla czynności nie leżących na ścieżce krytycznej,
- okno "Opcje ustawienia elementów okna z harmonogramem",
- blokada tworzenia pętli w grafie.

Czas trwania filmu:
11min 50sPMC   Piotr Chyliński    9 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: 71 348 06 56;    kom: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl