SYSTEM PLANISTA 2010 Net


Tytuł filmu:
"Sposoby układania harmonogramu cz. 2."

Poprzednia strona
Zakres tematyczny filmu:
- funkcja kursora poprzednik -> następnik,
- okno "Cechy zależności",
- typy zależności (RZ, RR, ZZ, ZR),
- minimalne przesunięcie pomiędzy czynnościami,
- praktyczne znaczenie określania zależności pomiędzy czynnościami,
- kasowanie zależności,
- okno "Cechy czynności",
- znaczenie daty wskazanej,
- zmiana dnia roboczego na wolny i odwrotnie,
- zmiana daty rozpoczęcia budowy.

Czas trwania filmu:
20min 30sPMC   Piotr Chyliński    9 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: 71 348 06 56;    kom: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl