SYSTEM PLANISTA 2010 Net


Tytuł filmu:
"Sposoby układania harmonogramu cz. 1."

Poprzednia strona
Zakres tematyczny filmu:
- funkcje kursora,
- dwie funkcje zmieniające czas trwania czynności,
- trzy funkcje przesuwające czynności na skali czasu,
- pamięć zdarzeń na harmonogramie.,

Czas trwania filmu:
7min 50s
PMC   Piotr Chyliński    9 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: 71 348 06 56;    kom: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl