SYSTEM PLANISTA 2010 Net

Tytuł filmu:
"Specyfikacja robót pobrana z kosztorysu."

Zakres tematyczny filmu:
- zarejestrowanie nowej budowy,
- wybór obiektów użytkownika,
- czytanie kosztorysu z pliku *.ath,
- dopisanie kalkulacji do kosztorysu,
- przeglądanie wczytanego kosztorysu,
- specyfikacja robót skopiowana z elementów scalonych kosztorysu,
- przypisanie pozycji kosztorysowych do czynności, korekta przypisania,
- aktualizacja wartości pobranych z kosztorysu,
- edycja pozycji kosztorysowych,
- ułożenie prostego harmonogramu,
- wykresy wartości pod harmonogramem.

Czas trwania filmu:
10min 30s
Poprzednia strona

br>

PMC   Piotr Chyliński    9 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: 71 348 06 56;    kom: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl