SYSTEM PLANISTA 2010 Net

Poprzednia strona
Tytuł filmu:
"Serwer programu"

Zakres tematyczny filmu:
- opis zakładek,
- definiowanie klienta,
- ustawienie połączenia z bazą,
- aktualizacja bazy.

Czas trwania filmu:
1min 25s
PMC   Piotr Chyliński    9 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: 71 348 06 56;    kom: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl