SYSTEM PLANISTA 2010 Net


Tytuł filmu:
"Kopiowanie harmonogramów"

Poprzednia strona
Zakres tematyczny filmu:
- przeglądanie harmonogramu kopiowanego,
- zakładanie nowej budowy,
- okno "Kopiowanie harmonogramów",
- przeglądanie skopiowanego harmonogramu.

Czas trwania filmu:
4min 25s
PMC   Piotr Chyliński    9 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: 71 348 06 56;    kom: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl