SYSTEM PLANISTA 2010 Net


Tytuł filmu:
"Ewidencja zakupionych materiałów cz.1"

Poprzednia strona
Zakres tematyczny filmu:
- okno "Lista zewnętrznych dokumentów kosztowych",
- zarejestrowanie nowej faktury w oknie "Faktura kosztowa",
- płatność faktury,
- ewidencja materiału,
- dodanie nowego materiału do bazy ewidencyjnej przez powiązanie z materiałem z kosztorysu,
- nadanie nakładom indeksu ewidencyjnego,
- rozpisanie materiału na budowy i czynności,
- tabela zestawiająca materiały zakupione z planowanymi.

Czas trwania filmu:
13min 10s
PMC   Piotr Chyliński    9 Maja 62/5,   51 - 671 Wrocław,
Tel.: 71 348 06 56;    kom: 600 335 067    planista@planista.com.pl    www.planista.com.pl